Delta Požega

40 godina proizvodimo poštanske sandučiće, protivpožarni program, eko kante za otpatke, garderobne ormare, oglasne table, ormariće za prvu pomoć, hidrantske ormare.

*Morate biti registrovani kako biste videli cene proizvoda i izvršili narudžbinu

Poštanski sanduci

Svi poštanski sandučići su proizvedeni u skladu sa novim tehničkim uslovima prema SL. GL. RS br. 95 od 17.12.2010

Protivpožarni program

Svi ormari se izrađuju kao elektrostatički plastificirani ili od prohroma

Oglasne table i ormarići

Ormarići za vodomer, oglasne table i ormarići za prvu pomoć, sa ili bez opreme.

Eko program

U okviru Eko programa, u ponudi imamo kante za otpatke raznih boja, a mogu biti otvorene ili sa poklopcem i pepeljarom.

Garderobni ormari

Garderobni ormari su izrađeni od čeličnog lima i zaštićeni elektrostatičkom plastifikacijom. Proizvode se u varijantama jednodelni i dvodelni.