Poštanski sanduci

Svi poštanski sandučići su proizvedeni u skladu sa novim tehničkim uslovima prema SL. GL. RS br. 95 od 17.12.2010

Odaberite vrstu:
Reset

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E1

Dimenzije: 103mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E2

Dimenzije: 185mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E3

Dimenzije: 269mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E4

Dimenzije: 352mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E5

Dimenzije: 435mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče EKONOMIK PS-E6

Dimenzije: 516mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče STANDARD PS-1

Dimenzije: 150mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče STANDARD PS-2

Dimenzije: 235mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče STANDARD PS-3

Dimenzije: 320mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče STANDARD PS-4

Dimenzije: 400mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče STANDARD PS-6

Dimenzije: 600mm x 400mm x 200mm

Poštansko sanduče PS – 020

Dimenzije: 390mm x 155mm x 200mm

Poštansko sanduče PS – 021

Dimenzije: 390mm x 102mm x 200mm

Poštansko sanduče – Dvorišno

Dimenzije: 250mm x 400mm x 100mm